ALEGRIA EN TO DE DO!!!!! + fàcil x a guitarra



Do, mi m, Fa, Sol, la m

Cau es sol de s´hora baixa dins s´horitzó,

mim, Fa, Sol

damunt la mar arrissada es avions.

Do, mi m, Fa, Sol, la m

Cau es sol de s´hora baixa vermell i calent,

mi m, Fa, Sol

me sala i m´arengada sa pell.


Fa, Do, re m

Es penya-segat

Sol, Do, Fa, Do, re m, Sol

i una pluja suau de pols estel·lar.


Do , mi m , Fa, Sol, la m

Cau es sol de s´hora baixa i plàcidament

mi m, Fa, Sol

sa gent se dutxa i ompl es carrers.

Do , mi m , Fa, Sol, la m

Cau es sol de s´hora baixa dins es meu cor,

mi m, Fa, Sol

tothom m´estima i jo estim tothom.


Sol Re Mim

Falla sa corrent

La Re Sol Re Mim

La ses fireres no vendran cacauets.


Fa, Sol, Do, mi m

Alegria,

Fa, Sol, la m, mi m

ses velles se xapen de riure,

Fa, Sol, la m, mi m

es dies s´acaben i es fars il·luminen

Fa, Sol, la m, mi m

ses gòndoles entre ses cases.

Fa, Sol, Do

Alegria,

Fa, Sol, la m, mi m

ses òrbites en sincronia,

Fa, Sol, la m, mi m

i es ovnis se pinyen i deixen un cràter

Fa, Sol, la m, mi m

per sempre dins sa meva vida...

Fa, Sol, Fa, Sol

Alegria!


Do, mi m, Fa, Sol, la m
Cau es sol de s´hora baixa dins s´horitzó,

mim, Fa, Sol
damunt la mar arrissada es avions.

Do, mi m, Fa, Sol, la m
Cau es sol de s´hora baixa vermell i calent,

mi m, Fa, Sol
me sala i m´arengada sa pell.

Fa, Do, re

Es municipals, és evident,

Sol Do Fa Do rem Sol

fan aparcar bé a sa gent.


I Alegria...



Comentaris

Entrades populars